Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

gromadzenie środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na realizację celów statutowych.Pozyskanie sponsora -dotacje ze źródeł publicznych-Marszałek Województwa Kuj- Pom.Udział w projektach w projektach wojewódzkich i miejskich.Promowanie uzdolnionej młodzieży- wyjazdy na konkursy, warsztaty,festiwale.Dofinan sowanie wyjazdu do wyjazdu do Holandii, Hiszpanii , Szczecina. Promowanie uzdolnionej młodzieży, wyjazdy na festiwale i konkursy do Hiszpanii, Holandii i Szczecina.Zorganizowano koncerty muzyki klasycznej , koncerty nauczyciel-uczeń, koncerty szkolna partytura, koncert Inauguracyjny XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyki Fortepianowej, koncert pianistyczny, konkurs czytelniczy i plastyczny.Zorganizowano wspólnie cztery koncerty z Pomorski Towarzystwem Muzycznym w Toruniu- dwa z nich odbyły się w Dworze Artusa, dwa kolejne w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im.Karola Szymanowskiego w Toruniu, przy ul.Szosa Chełmińska.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000025163
  • e-mail: fundacja_zsmtorun@wp.pl
  • Telefon: 566122410
  • Adres: UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 224/226, 87-100 TORUŃ