Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zasadniczym celem Fundacji "Chór Stuligrosza 0374 Poznańskie Słowiki" jest krzewienie światowej kultury muzycznej na koncertowych estradach w kraju i za granicą, a także poprzez nagrania płytowe, audycje radiowe i telewizyjne. W szczególności promujemy polską muzykę chóralną i wokalno-instrumentalną naszych dawnych i współczesnych kompozytorów. Fundacja realizuje te cele w szczególności poprzez: promocję działalności i osiągnięć artystycznych Chóru Stuligrosza 0374 "Poznańskie Słowiki" oraz udzielanie mu wszelkiej pomocy, wspieranie osób i zespołów chóralnych poprzez poradnictwo repertuarowe, konsultacje muzyczne itp., popieranie utalentowanych osób i zespołów, a w szczególności śpiewaków Chóru Stuligrosza 0374 "Poznańskie Słowiki" oraz udzielanie im stypendialnej pomocy na cele kształcenia, współpracę z innymi Fundacjami, organizacjami i instytucjami, zwłaszcza z Filharmonią Poznańską oraz osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w sferze kultury i sztuki w kraju i za granicą, współpracę ze środowiskami Polaków zamieszkałych poza granicami kraju w zakresie pozyskiwania sympatyków polskiej muzyki chóralnej prezentowanej przez "Chór Stuligrosza 0374 Poznańskie Słowiki".

Dane naszego OPP: