Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:
1. UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
2. KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
3. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
4. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.
5. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.
6. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
7. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO,INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KULTURY FIZYCZNEJ,SPORTU I TURYSTYKI.
8. NAUKI,EDUKACJI,OŚWIATY I WYCHOWANIA.
9. KULTURY, SZTUKI,OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
10. EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.

Dane naszego OPP: