Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Szeroko pojęta edukacja prozdrowotna dla kobiet z naciskiem na profilaktykę nowotworów, z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania, znaczenia ruchu i stanu emocjonalnego w tej profilaktyce oraz współzależności zanieczyszczeń środowiska i występowania schorzeń. Działamy również poprzez prowadzenie edukacji informacyjnej dotyczącej profilaktyki pierwotnej i wtórnej głownie raka piersi oraz nauki technik samobadania dla kobiet we wszystkich kategoriach społecznych i wiekowych - począwszy od uczennic klas ponadgimnazjalnych. Propagujemy nowoczesne technologie jak badania MRI piersi czy technikę samobadania urządzeniem BRASTER oraz cytologię płynną z badaniami genetycznymi wirusa HPV w raku szyjki macicy , a także nowoczesny algorytm ROMA w ocenie ryzyka nowotworów jajnika. Uświadamiamy pracodawcom znacznie zapewnienia pracownicom informacji i badań profilaktycznych. Redagujemy Kalendarze - Informatory. Organizujemy cykliczną coroczną konferencję edukacyjno- informacyjną otwartą, nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. Wykonujemy badania USG piersi.

Dane naszego OPP: