Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) ORGANIZOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA INDYWIDUALNY ROZWÓJ TWÓRCZY CZŁOWIEKA W CIĄGU CAŁEGO ŻYCIA, A W SZCZEGÓLNY SPOSÓB PROMOWANIE I ROZWIJANIE METOD ZAPOBIEGAJĄCYCH ZA0c068RZENIOM, ZAHAMOWANIOM I REGRESOWI JEDNOSTKI LUDZKIEJ NA PŁASZCZYŹNIE KONTAKTU Z SAMYM SOBĄ, INNYMI LUD008A4I I Z BOGIEM, 2 \) INICJOWANIE I WSPIERANIE ORATORIÓW W DUCHU POWŚCIĄGLIWOŚCI I PRACY, JAK TEŻ REALIZOWANIE INNYCH FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI MŁODZIEŻĄ ORAZ UDZIELANIE POMOCY ICH RODZINOM, 3 ) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I KOREKCYJNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I DUCHOWEGO.

Dane naszego OPP: