Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, 2 . troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, 3 . troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju, 4 . praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 5 . podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Dane naszego OPP: