Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

FUNDACJA UDZIELA WSZECHSTRONNEJ POMOCY OSOBOM NAJBIEDNIEJSZYM, NIEPRZYSTOSOWANYM SPOŁECZNIE, UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I INNYCH NAŁOGÓW, BEZDOMNYM, SAMOTNYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I CHORYM. CZYNI TO PRZEZ POMOC INDYWIDUALNĄ, DZIELĄC SIĘ PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI OTRZYMANYMI Z CARITASU. W ZAKRESIE POMOCY ALKOHOLIKOM I INNYM OSOBOM UZALEŻNIONYM PROWADZONY JEST TERAPEUTYCZNY OŚRODEK MIŁOŚCI, KTÓRY MIEŚCI SIĘ W DOMU POMOCY SAMARYTAŃSKIEJ W SIEPRAWICACH. W CELU UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ CZY W ZAKRESIE TERAPII ANTYALKOHOLOWEJ ORGANIZOWANE SĄ SPOTKANIA Z RODZINAMI ALKOHOLIKÓW CZY Z OSOBAMI MAJĄCYMI RÓŻNE PROBLEMY OSOBISTE, CZY RODZINNE. PROWADZONY JEST RÓWNIEŻ W TYM SAMYM CELU TELEFON ZAUFANIA I PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUTYCZNA.

Dane naszego OPP: