Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:
a. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
b. Organizowanie imprez o charakterze oświatowym, społeczno - kulturalnym, integracyjnym.
c. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
d. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
e. Współudział w wychowywaniu młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i aktywnych obywateli.
f. Ochrona przyrody oraz naturalnego środowiska.
g. Propagowanie kultury.
h. Pomoc dla osób niepełnosprawnych w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości.
i. Promocja integracji i współpracy europejskiej.
j. Działalność na rzecz rozwijania wolontariatu europejskiego.
k. Promowanie nowoczesnych metod produkcji rolnej, rozwoju agroturystyki.
l. Działalność charytatywna, dobroczynna i opiekuńcza.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000022109
  • e-mail: zazwola@wp.pl
  • Telefon: 146376145
  • Adres: WOLA RZĘDZIŃSKA 297 A, 33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA