Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁANIA ORGANIZACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA TERENIE GMINY. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI, BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO- OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ, ORGANIZACJA FESTYNÓW, ZABAW, WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWO- POŻARNICZYCH. DZIĘKI WSPARCIU ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STUDZIANKACH ZMODERNIZOWAŁA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W STUDZIANKACH MIEJSCE SPOTKAŃ LUDNOŚCI TUTEJSZEJ MIEJSCOWOŚCI I OKOLIC.

Dane naszego OPP: