Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym między innymi: a) otaczanie opieką kobiet ciężarnych, będących w trudnej sytuacji życiowej, b) pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci, c) podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych, d) prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne i będące w trudnej sytuacji materialnej, e) propagowanie problematyki ochrony życia poczętego oraz postaw prorodzinnych.

Dane naszego OPP: