Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie chrześcijańskiej społeczności, wychowywanie w duchu ewangelicznym i prowadzenie działalności oświatowej oraz socjalno-charytatywnej.

Dane naszego OPP: