Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Propagowanie, prezentacja, promocja, badania oraz rozwój i ochrona muzyki cerkiewnej. 2 .Organizowanie działań na rzecz dialogu,zbliżenia, integracji i współpracy ludzi różnych narodowości, światopoglądów, wyznań i ras, przełamywanie stereotypów i niedomówień, niechęci i uprzedzeń między ludźmi różnych wyznań i przekonań. 3 .Pogłębianie wiedzy w zakresie istoty źródeł głęboko humanistycznego, estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki. 4 .Rozwój chóralistyki i kształcenia muzycznego. 5 .0źukacja oświatowo-kulturalna i wychowanie przez sztukę. 6 .Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 7 .Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 8 .Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1-7 paragraf 7 . 9 .Prowadzenie działalności na rzecz mniejszości na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1-8 paragrafu 7

Dane naszego OPP: