Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kształtownie osobowości ludzkiej i wychowywanie człowieka świadomego swoich obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego. 2 . Propagowanie Chrześcijańskich zasad współżycia międzyludzkiego - wzajemnej życzliwości i otwartości, poszanowania pracy, poczucia odpowiedzialności za losy środowiska i kraju. 3 . Działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej. 4 . Niesienie pomocy materialnej potrzebującym, dobroczynność, działalność charytatywna. 5 . Umacniania więzi rodzinnych, troska o właściwe relacje małżeńskie i wychowywanie dzieci. 6 . Propagowanie aktywnych form wypoczynku. 7 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 8 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: