Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w przywracaniu sprawności fizycznej i psychicznej. 2 . Zmierzanie do dowartościowania osób niepełnosprawnych przez nie same i przez ich otoczenie. 3 . Prowadzenie prac na rzecz rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. 4 . Przywracanie zdolności do pracy osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: