Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacja wyjazdów edukacyjnych do miejsc niezwykłych i inspirujących. Przy OSP w Przytocznie działa od połowy roku 2016 świetlica wiejska w ramach której odbywają się cyklicznie zajęcia tematyczne w następującym zakresie: zajęcia sportowe, z j.- angielskiego, warsztaty plastyczne i taneczne, spotkania z zakresu szerzenia działalności historycznej tj. dzieci i młodzież poznają historię lokalną oraz historię pożarnictwa w Polsce i OSP w Przytocznie. organizowane są także spotkania między pokoleniowe w ramach których odbywają się warsztaty rękodzieła oraz warsztaty kucharskie. Ponadto organizowane są zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i zagrożeń ekologicznych.

Dane naszego OPP: