Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie w szeroko rozumianym zakresie wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwoju lokalnego poprzez: - pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży, zwłaszcza niezamożnym oraz ich środowisku rodzinnemu, - pomoc dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem niezamożnych i bezrobotnych, w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, - pomoc twórcom, pedagogom kultury oraz innym osobom prowadzącym działalność edukacyjną, kulturalną i profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży, - zapewnienie wsparcia twórcom i animatorom kultury w zakresie rozwiązywania żywotnych problemów środowisk twórczych oraz związanych z edukacją na rzecz szeroko rozumianej kultury, - koordynację działań oraz integracja osób i instytucji o zbieżnych z celami Stowarzyszenia polach działania, - pomoc dzieciom, młodzieży oraz środowisku rodzinnemu, zagrożonym zjawiskami wyobcowania społecznego, - kształcenie nawyków aktywnego i twórczego udziału w kulturze, - pełny i wszechstronny rozwój osób będących podmiotem działania Stowarzyszenia oraz jego członków.

Dane naszego OPP: