Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Forum jest: a) integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, b) promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełno-sprawnych, c\) wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego, d) upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, e) reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych, f) podejmowanie innych działań wspierających organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP: