Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

kolonie letnie w Czechach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.Organizacja kolonii odbyła się na zasadach lat poprzednich.Kilku członków klubu łącznie z nowym Prezydentem wizytowało pobyt dzieci na koloniach.ze względu na ideę projekt ten powinien być bezwzględnie kontynuowany w przyszłości.Opinie na temat kolonii zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,opiekunów i rodziców są bardzo dobre. Dzieci miały zapewnioną fachową opiekę. Opiekunowie byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie opieki nad tego typu dziećmi,wymagającymi szczególnej troski i opieki.---------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

Dane naszego OPP: