Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPUŚCIZNY PRZEMYSŁOWEJ I KULTUROWEJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, ROZPOZNAWANIE ZASOBÓW ORAZ POPULARYZACJA I PROMOCJA JEJ WARTOŚCI; 2 . WSKAZYWANIE NA PONADREGIONALNE ZNACZENIE BOGATYCH TRADYCJI PRZEMYSŁOWYCH REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I ICH ZWIĄZKÓW Z OGÓLNOEUROPEJSKIM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM; 3 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

Dane naszego OPP: