Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Wszechstronne wspomaganie dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin niezamożnych i biednych, w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw moralnych; 2 . Uaktywnienie osób pragnących przyczynić się do poprawy stanu oświaty i szkolnictwa polskiego, identyfikujących się z ideałami edukacyjnymi i wychowawczymi św. Józefa Kalasancjusza, założyciela Zakonu Szkół Pobożnych; 3 . Promocja i organizacja wolontariatu; 4 . Działalność charytatywna; 5 . Organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży; 6 . Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 7 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 8 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: