Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Zawarcie i zrealizowanie umowy z Województwem Małopolskim dotyczącej w ramach zadań publicznych woj. Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 roku – „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” i "Wykorzystanie testu błony omoczniowo-kosmówkowej jako alternatywnej metody ograniczającej cierpienie zwierząt w doświadczeniach naukowych i zajęciach naukowych wspólnych badani ekotoksykologicznych uczniów i studentów, w okresie od 01.06.2016 r. do 16.12.2016 - współpraca z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie 2 . Zorganizowano i finansowano całoroczne warsztaty teatralno - wokalne dla 38 uczniów, program autorski i prowadzenie P. Małgorzata Krzysica aktorka Teatru Ludowego w Krakowie 3 . Zrealizowano umowę z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu ,,Akademia Chóralna Śpiewająca Polska '' w ramach której w szkole działał chór.

Dane naszego OPP: