Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Najważniejszym działaniem naszego Stowarzyszenia "Razem" w Świętajnie jest pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. Systematyczne działania wolontariatu w zbiórce odzieży, obuwia, żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin. Wszystkie podejmowane działania skierowane były na podniesienie jakości nauczania i wychowania oraz poprawienie sytuacji pełno i niepełnosprawnych gimnazjalistów i ich rodzin. ważnym elementem działań stał się wzrost edukacji ekologicznej a w szczególności zadania skierowane na rzecz "Małej Ojczyzny".

Dane naszego OPP: