Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Kształtowanie postaw solidaryzmu społecznego, edukacja w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i działanie na rzecz niwelacji barier i podziałów społecznych wynikających z niepełnosprawności. Działania dla wyrównania szans osób niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i socjalnym, szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizowanie spotkań z tymi osobami i uczestnictwo tych osób w imprezach rekreacyjno- sportowych. upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: