Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.
2. Ochrona zdrowia, społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zwłaszcza:
- osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu i innych używek,
- osobom dotkniętym przemocą domową,
- rodzinom dysfunkcyjnym,
- osobom długotrwale bezrobotnym,
- osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności,
- osobom w wieku 60 + .

Dane naszego OPP: