Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) Otaczanie niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych. 2 ) Ochranianie ich interesów w zakładach pracy, szkołach, w instytucjach. 3 ) Zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej dla propagowania rehabilitacji fizycznej, psychoruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 4 ) Tworzenie warunków poprzez udostępnienie odpowiednich pomieszczeń oraz sprzętu i urządzeń do systematycznej rehabilitacji i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych. 5 ) Współpraca i koordynacja działań różnych instytucji i organizacji na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 6 ) Promocja działalności osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: