Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów. Cel ten realizowany jest z uwzględnieniem specyfiki położenia w obszarze przygranicznym. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym: - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP: