Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego \(PIK\) dla członków rodzin, w których występuje problem alkoholowy i przemoc. Stosowane metody wsparcia i świadczenia pomocy: • przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz informacji o instytucjach, w których można uzyskać potrzebną pomoc, takich jak Sąd Rodzinny, Prokuratura, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Interwencji Kryzysowej itp. • motywowanie do działań zatrzymujących przemoc, - wspieranie procesów pomagających w wychodzeniu ze współuzależnienia, - praca nad zmianą mentalności „ofiary” w kierunku przekonania o możliwości wpływania na własne życie i życie rodziny, - pomoc w radzeniu sobie ze stresem, nauka prowadzenia dziennika uczuć, - nauka porozumiewania się bez przemocy i unikania zachowań prowokujących przemoc, • kontaktowanie się z instytucjami, do których kierowano zainteresowane osoby itp.

Dane naszego OPP: