Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Ludowy klub Sportowy "Centra zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, propagowaniem idei sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży zapobiegając jednocześnie patologiom społecznym.Współdziała z organizacjami oświatowymi, społecznymi i sportowymi nie tylko z terenu miasta i powiatu ale również z całego kraju. Aby realizować cele statutowe należy poszukiwać form i metod pozyskiwania środków finansowych zarówno wśród osób fizycznych jak i wśród osób prawnych . Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

Dane naszego OPP: