Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Bractwo przeprowadziło zawody strzeleckie zgodnie z przyjęty przez Walne Zebranie Członków naszego Bractwa. Zorganizowało i przeprowadziło szereg zawodów i pikników strzeleckich dla żorskich szkół, klubów strzeleckich, lokalnej administracji rządowej i organizacji społecznych. Najważniejsze zawody strzeleckie to: Zawody Królewskie A.D 2016. Pełna Zorska Liga 2016, Diablica Roku 2016, Memoriał mjr Mikołaj Józefa Strzanza, Memoriał Wojciecha Kosowskiego, Otwarte zawody strzeleckie dla mieszkańców Żor w ramach obchodów świąt państwowych - rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Niepodległości \(przy olbrzymim zaangażowaniu Braci Kurkowych naszego Bractwa oraz pracowników Urzędu Miasta Żory oraz żorskiego MOSIR-u). Nasi Bracia Kurkowi reprezentując nasze Bractwo wzięli czynny udział w brackich imprezach lokalnych i zawodach strzeleckich na terenie całego naszego kraju. Do nich należy zaliczyć zawody organizowane w Tarnowskich Górach, Pszczynie, Rybniku, Raciborzu i Wrocławiu. Bracia uczestniczyli w obchodach uroczystości lokalnych, powiatowych i wojewódzkich ( Święto Ogniowe, Święto Policji, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Flagi. Bractwo uczestniczyło również w akcji Ferie i Lato w mieście organizowanej dla żorskich dzieci.

Dane naszego OPP: