Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ TOZ FAUNA

WPŁATY Z TYTUŁU ODPISÓW 1 % PODATKU PRZEZNACZAMY GŁÓWNIE NA INWESTYCJE, MODERNIZACJĘ I REMONTY PRZEPROWADZANE NA TERENIE SPOŁECZNEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. CZĘŚĆ ŚRODKÓW POKRYWA RÓWNIEŻ JEGO BIEŻĄCE UTRZYMANIE, GŁOWNIE KOSZTY WETERYNARYJNE.

Nasza strona www: www.fauna.rsl.pl

NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ TOZ FAUNA
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI PORZUCONYMI, BEZDOMNYMI, POTRZEBUJĄCYMI POMOCY.
2. POWSZECHNA EDUKACJA EKOLOGICZNA-SZCZEGÓLNIE UKIERUNKOWANA NA PROBLEMATYKĘ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT.
3. ZWALCZANIE PRZEJAWÓW NIEHUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT.
4. DZIAŁANIE NA RZECZ GATUNKÓW DZIKO ŻYJĄCYCH.

Dane naszego OPP: