Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja rejsów wraz z propagowaniem żeglarstwa.
1. Budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego przez uprawianie turystyki żeglarskiej.
2. Propagowanie i rozwijanie wszelkich form żeglarstwa:rekreacyjnego, sportowego i turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania go wśród młodzieży.
3. Szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki żeglarskiej,przez organizowanie rejsów śródlądowych na bazie posiadanego sprzętu.

Dane naszego OPP: