Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej stawia sobie następujące cele: 1 . Wspieranie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich we współpracy z organizacjami i instytucjami mniejszości niemieckiej w Polsce, która jako naturalny pomost między narodami polskim i niemieckim wnosi cenny wkład do życia ich społeczeństw, 2 . Wspieranie mniejszości niemieckiej i jej dialogu z większością polską, 3 . Popularyzacja wiedzy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie: nauki, kultury, historii, gospodarki, społeczeństwa i polityki obu krajów, 4 . Propagowanie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, postaw wzajemnego zrozumienia i współpracy, 5 . Współpraca w zakresie budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego oraz niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, 6 . Współpraca w zakresie umacniania i rozwoju, samorządności i decentralizacji, 7 . Współpraca w zakresie transformacji systemu gospodarczego i społecznego (restrukturyzacja Górnego Śląska), rozwoju przedsiębiorczości, a także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w regionie, 8 . Działania w zakresie współpracy interregionalnej, 9 . Działania na rzecz integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: