Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie, poprzez: a) popularyzowanie i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, b) skupianie sympatyków Klubu w aktywną i twórczą organizację, działającą na rzecz wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczeństwa, c) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, d) szkolenie dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami dydaktycznymi, e) organizowanie imprez szachowych dla dzieci i młodzieży, f) rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na co dzień. 2 . Klub realizuje swoje cele przez: a) współdziałanie z terenową administracją rządową, władzami samorządu lokalnego innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w realizacji tych celów i zadań, b) organizowaniem imprez sportowych oraz branie czynnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez powołane do tego organizacje, c) organizowanie sparingów, treningów, szkoleń członków Klubu, dzieci i młodzieży oraz trenerów, d) wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków Klubu w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach, e) delegowanie zawodników do udziału w zawodach indywidualnych i drużynowych, f) współpracowanie ze szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami młodzieżowymi, g) prowadzenie działalności propagandowej w zakresie sportowej rywalizacji, h) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych zgodnie z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji statutowej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000001164
  • e-mail: mkszrybnik@o2.pl
  • Adres: UL. POWSTAŃCÓW 40/42, 44-200 RYBNIK