Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej.
2. Mobilizacja lokalnej społeczności do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej , a w szczególności osoby starsze, młodzież i dzieci.
3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
4. Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w stowarzyszeniu: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
5. Promowanie i organizacja wolontariatu.
6. Prowadzenie działalności w zakresie zwalczania patologi społecznych.

Dane naszego OPP: