Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na realizację projektów edukacyjnych stowarzyszenia.

Działania stowarzyszenia koncentrują się na kulturze i edukacji. Cele KPCDO: upowszechnianie polskiej kultury, sztuki oraz ochrona dziedzictwa oświaty, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, rozwijanie i wspieranie inicjatyw związanych z przygotowywaniem ekspozycji poświęconych oświacie, a także promowanie innowacyjności w edukacji.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000515197
  • Adres: BYDGOSZCZ