Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Celami działania stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Nasza strona www: www.eko-edukacja.org.pl

Dane naszego OPP: