Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest prowadzenie wśród zrzeszonych członków prawidłowej i wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności rozwoju i popularyzacji lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Klub prowadzi działalność wychowawczą wśród swoich członków w zakresie: - przeciwdziałania patologiom społecznym, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi - poszanowania i pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym - poszanowania środowiska naturalnego między innymi segregacji odpadów, pozyskiwania surowców wtórnych itp.

Dane naszego OPP: