Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie zapewnienia członkom właściwych warunków uprawiania sportu i rekreacji. 2 . Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. 3 . Organizowanie zawodów, imprez sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. 4 . Prowadzenie działalności szkoleniowej, rekreacyjno - sportowej, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 5 . Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu. 6 . Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji na terenie Gminy Łochów.

Dane naszego OPP: