Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalność statutowa

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rzecz osób niepełnosprawnych

Nasza strona www: www.startwejherowo.pl

Dane naszego OPP: