Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; 2 ) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 3 \) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; 4 ) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; 5 ) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych \(obozy, kolonie, zgrupowania\); 6 ) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7 ) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; 8 ) organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej – w miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania \(obozy, kolonie, zgrupowania itp.\).

Dane naszego OPP: