Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Klubu jest organizowanie członków do uczestniczenia w rozwoju motoryzacji, wspieranie aktywności społecznej, działanie na rzecz popularyzacji sportów motorowych, upowszechnianie wiedzy o możliwościach wykorzystania motoryzacji dla zaspokajania potrzeb społecznych i indywidualnych oraz promowanie postaw proekologicznych wśród użytkowników pojazdów mechanicznych. W szczególności dotyczy to oddziaływania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki, krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym i wspierania działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko naturalne.

Dane naszego OPP: