Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej i krajach członkowskich Unii, 2 .gromadzenie informacji i danych związanych z procesem integracji Polski z Unią, 3 . przygotowywanie materiałów informacyjnych i doradztwo, 4 . wypracowanie własnej oferty edukacyjnej związanej z problematyką integracyjną, 5 . upowszechnianie informacji na temat programów Unii Europejskiej, 6 . rozpowszechnianie informacji biznesowych, 7 . doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z krajami Unii Europejskiej, 8 . inicjowanie programów edukacji ekologicznej 0374 przybliżanie problematyki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, 9 . inicjowanie działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska 0374 wdrażanie zasad obowiązujących w Unii Europejskiej przy współpracy z samorządem lokalnym, szkołami, instytucjami i organizacjami, których celem jest ochrona środowiska i edukacja ekologiczna społeczeństwa, 10 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 11 . upowszechnianie osiągnięć rodzimej kultury i kultury europejskiej, 12 . działanie na rzecz integracji służb społecznych w wymiarze wojewódzkim i lokalnym, 13 . działanie w zakresie pomocy społecznej, w tym na rzecz integracji społeczno-zawodowej 14 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: