Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie i finansowanie pomocy dla trzech grup społecznych poprzez współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz inicjatywami obywatelskimi: (.) Dla dzieci specjalnej troski z chorobą Downa, porażeniem mózgowym i innymi chorobami, na które rodzice pobierają zasiłki pielęgnacyjne, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych i zaniedbanych, potrzebujących pomocy materialnej. (.) Inwalidom i emerytom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, którzy potrzebują sprzętu rehabilitacyjnego, skierowań sanatoryjnych, odzieży osobistej, środków higieny, leków oraz artykułów żywnościowych; organizowanie uroczystych spotkań świątecznych i okolicznościowych. Animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontarystycznego wokół pomocy dzieciom specjalnej troski, niepełnosprawnym emerytom i ich rodzinom. Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji i wykazującymi zainteresowanie tymi celami.

Dane naszego OPP: