Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Naczelną i główną zasadą OSP w Żerdzinach jest działalnośc społeczna, ochotnicza i bezpłatna swych członków w realizacji zadań statutowych. OSP działa w małej miejscowości do której w 210r. należała 23 członków uprawnionych do działań ratowniczo- gaśniczych. Ochotnicy brali udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straz Pożarną w Raciborzu oraz przez naszą gminę Pietrowice Wielkie. Przeszkoleni strażacy mogą uczestniczyc w zwalczaniu pożarów zagrożeń ekologicznych i w innych zdarzeniach i klęskach, które wymagają pomocy tych ochotników.

Dane naszego OPP: