Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa. 2 ) Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta, dzielnicy lub osiedla oraz pracowników zakładów pracy i ich rodzin. 3 ) Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Klubie patriotyzmu i walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich

Dane naszego OPP: