Kilka słów o naszej organizacji:

Ochrona i promocja zdrowia dzieci w szczególności niepełnosprawnych; Wsparcie finansowe dzieci w szczególności niepełnosprawnych; Wspieranie przedszkola integracyjnego „Jonatan” oraz niepublicznej szkoły podstawowej Jonatan; działalność charytatywna na rzecz dzieci, w szczególności niepełnosprawnych; nauka, edukacja i kultura i sztuka oraz wychowanie dzieci w szczególności niepełnosprawnych; promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie innowacyjnych działań edukacyjnych, szkoleniowych;

Dane naszego OPP: