Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: 1 . niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom, 2 . wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt, 3 . udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 4 . ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Dane naszego OPP: