Kilka słów o naszej organizacji:

WYCHOWANIE DZIECI , MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH POPRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ ,REKREACJĘ, SPORT ,TURYSTYKĘ W OPARCIU O ZASADY ETYKI KATOLICKIEJ. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ I KRAJOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ORAZ KATOLICKICH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH SPORTOWYCH I REKREACYJNO-KULTUROWYCH UDZIAŁ W ZAWODACH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH DLA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE UKIERUNKOWANE NA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ,PSYCHICZNĄ SPOŁECZNA I DUCHOWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH

Dane naszego OPP: