Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej, wspierającej zdrowie, edukację, zapewnienie pomocy osobom potrzebującym oraz promowanie i stymulowanie przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Dane naszego OPP: