Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; FUNDACJA MOŻE WSPIERAĆ DZIAŁALNOŚĆ INNYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZBIEŻNA Z CELAMI FUNDACJI

Dane naszego OPP: